Hyvät tavat ja vanhempien arvostaminen - tapakulttuurin perusta

Se, mikä on niinku ärsyttävää tässä kulttuurissa, kun ei siitä sillei valtaväestö tiedä tarpeeksi, niin niillä on kauheita epäluuloja aina.
– 14-vuotias romanityttö (Enemmän samanlaisia kuin erilaisia)

Romanikulttuuri on kansainvälinen kulttuuri, jossa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

Euroopassa romaneiden identiteetin perusta on kieli, Suomessa taas tapakulttuuri.

Romanien omaleimaiset tavat ovat säilyneet pitkään melko samanlaisina. Osa tavoista pohjaa alkuperämaa Intiaan, osa raamattuun, osa Suomen pääväestön kulttuuriin.

Perinteet muuttuvat

Niin pääväestön kuin romanienkin tavat muuttuvat vähitellen muun yhteiskunnan mukana.

Romanien kulttuurissa on säilynyt tapoja, jotka ovat olleet aikaisemmin yleisiä myös muille suomalaisille.

Sata vuotta sitten pukeuduttiin samaan tapaan kuin romanit yhä tekevät.

Esimerkiksi vielä sata vuotta sitten Suomessa kunnioitettiin ruokaa ja ruokapöytää sekä vanhempia ihmisiä ja pukeuduttiin suurin piirtein samaan tapaan kuin romanit yhä tekevät.
Kulttuureissa on yhä monia yhteisiä asioita: romanit muun muassa viettävät samoja juhlia, saunovat ja syövät samanlaista ruokaa kuin muutkin suomalaiset. 

Ei yhtä oikeaa tapaa

Samoin kuin pääväestön kodeissa on monenlaisia perinteitä, myös romanikodeissa noudatetaan perinteisiä tapoja eri tavoin. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla romani.

Tässä jaksossa tutustutaan romanien tapakulttuuriin ja pohditaan muun muassa, miksi romanit pukeutuvat perinteisiin asuihin, onko romanikodeissa tavallista siistempää ja osaavatko kaikki romanit laulaa.

Lähteet:
Ollikainen Marketta: Vankkurikansan perilliset. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja N:o 3, 1995.
Junkala Pekka, Tawah Sanna: Enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja, 2009:2.
Suomen romanifoorumi
Erikoissuunnittelija Malla Laitin haastattelu 21.6.2012.