21. Romaninuorten arkea

TAVOITE: Tutustua romaninuorten ajatuksiin ja pohtia, miten muiden kielteiset asenteet vaikuttavat heihin ja heidän käyttäytymiseensä.
MATERIAALIT: Romaninuorten gallup: Miltä tuntuu kuulla kielteisiä ajatuksia romaneista? (Linkki Romanit.fi -sivuille). Lisäksi video Suomalaisia tähtihetkiä: Palohälytys (Ylen Elävä arkisto, 1.07 min, 1982)
TOTEUTUS: Tutustukaa materiaaleihin. Jaa sitten luokka 3 - 5 oppilaan ryhmiksi. Ryhmien tehtävä on esittää kohtauksia romaninuoren elämästä. Jokaisella oppilaalla on kohtauksessa jokin rooli, jotka ryhmä saa päättää itsenäisesti.

Jokainen ryhmä valmistelee noin viiden minuutin esityksen. Sen jälkeen ryhmät esiintyvät muulle luokalle vuorotellen. Keskustelkaa lopuksi siitä, miltä tuntui asettua toisen ihmisen asemaan ja mitä ajatuksia esitykset herättivät.

Pohtikaa yhdessä, millaisia ennakkoluuloja romaninuori kohtaa, millaisia ennakkoluuloja ja -odotuksia hänellä itsellään on, miten omat ja toisten asenteet vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen, miten käyttäytyminen valtaväestön parissa eroaa käyttäytymisestä ”omien joukossa”?

Kohtaukset voivat olla arkisia tilanteita romaninuoren päivästä (Voit halutessasi keksiä itse muita / antaa oppilaiden valita omat tilanteensa):

a) Välitunnilla koulussa

b) Ensimmäinen päivä kesätöissä kaupassa

c) Bussimatka kotiin koulusta

d) Ystävän luona tämän kotona jne.

VINKKI 1: Voitte jatkaa tehtävää siten, että esitykset esitetään toiseen kertaan, ja yleisö saa osallistua tapahtumien kulkuun (vrt. improvisaatioteatteri). Pyydä esiintyjiä muuttamaan esitystään siten, että lopputulos on myönteinen.

VINKKI 2: Voitte syventää teemaa lisätehtävällä: Seuraa viikon ajan, miten romaneista kirjoitetaan lehdissä ja miten heidät esitetään televisiossa ja muussa mediassa. Ota talteen lehtijutut, kirjaa ylös elokuvat, tv-ohjelmat ym. Millaisissa yhteyksissä romanit esitetään? Onko viesti myönteinen / kielteinen?