10. Ratkaisu "mustalaiskysymykseen"

TAVOITE: Tutustua romanikulttuurin kehitykseen ja pohtia, miten yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat romanikulttuuriin.
MATERIAALIT: Tekstit (5 kpl) Romanit.fi -sivustolla: Mistä ratkaisu "mustalaiskysymykseen"?, Elämäntapa murroksessa, Asuntokurjuus kuriin, Piste kiertämiselle sekä Romanikulttuuri tänään ja tulevaisuudessa. Lisäksi muut vapaavalintaiset lähteet.
TOTEUTUS: Jaa oppilaat ryhmiin. Joka ryhmä tutustuu perusteellisemmin yhteen teemaan, ja koostaa hankkimistaan tiedoista luokkataulun. Taulu voi sisältää tekstiä, kuvia, videoita jne. Teemoja voivat ovat esimerkiksi

a) Romanien perinteiset elinkeinot ja niiden kehitys

b) Romanien lyhyt koulutushistoria

c) Asumisen kehittyminen

d) Romanien asema yhteiskunnassa 1800-luvulta nykypäivään

Pohtikaa lopuksi yhdessä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa (esim. asuminen koulutukseen ja toisin päin, koulutus elinkeinoihin ja sitä kautta yhteiskunnalliseen asemaan jne.).