15. Kulttuuritaulut

TAVOITE: Tutustuttaa oppilaat romanikulttuuriin.
MATERIAALIT: Romanit.fi –sivusto + muut vapaavalintaiset lähteet
TOTEUTUS: Jaa oppilaat 3 - 5 hengen ryhmiin. Miettikää yhdessä, mitkä ovat teidän mielestänne romanikulttuurin keskeiset asiat (mm. perhe, vanhempien kunnioitus, puhtaustavat, hyvä käytös, sosiaalisuus jne.)

Voitte etsiä taustatietoja Romanit.fi –sivuston lisäksi esimerkiksi muista internet-lähteistä tai esimerkiksi opetusaineiston lopussa olevista lähteistä. Tämän jälkeen joka ryhmä tutustuu perusteellisemmin yhteen näistä romanikulttuurin piirteistä ja koostaa hankkimistaan tiedoista luokkataulun.

Taulu voi sisältää tekstiä, kuvia, videoita jne. Jokainen ryhmä esittelee lopuksi taulun sisällön koko luokalle. Pohtikaa tämän jälkeen yhdessä, miten nämä kulttuurin piirteet vaikuttavat toisiinsa (esim. vanhempien kunnioitus suhteisiin perheen sisällä, puhtaustavat hyvään käytökseen, sosiaalisuus kasvatukseen jne.)

VINKKI: Voitte jatkaa aiheen käsittelyä pohtimalla mm. mitä yhtäläisyyksiä on romanikulttuurin ja pääväestön kulttuurin välillä? Mitkä taas ovat suurimmat erot?