19. Kaikilla on ennakkoluuloja

TAVOITE: Pohtia, mitä ennakkoluuloja vähemmistöllä itsellään voi olla sekä samalla omia ennakkoluuloja.
MATERIAALIT: Janette Grönforsin kolumni Yksinkö yhteisössä? (Linkki Romanit.fi -sivuille)
TOTEUTUS: Oppilaat lukevat kolumnin ja pohtivat sitten

a) Tekeekö vähemmistöasema romaneista muita suvaitsevaisempia?

b) Millaisia ennakkoluuloja romaneilla voi olla?

c) Voitko olla vapaasti oma itsesi perheesi ja kavereidesi kanssa?

d) Onko sinulla tai ystävilläsi ennakkoluuloja esimerkiksi jotain etnisiä ryhmiä tms. kohtaan? Mistä nämä käsitykset johtuvat?

VINKKI: Voit kerätä oppilaiden omia ennakkoluuloja myös nimettömillä lapuilla. Näin niistä voi olla helpompi kertoa ja keskustella. Kerättyäsi laput, keskustelkaa ennakkoluulojen syistä ja siitä, miten niistä voisi päästä eroon.