7. Itsenäisyyden hinta

TAVOITE: Tuoda esiin romaneiden asema sisällissodassa.
MATERIAALIT: Teksti ”Vapaat kulkijat” sisällissodassa. (linkki Romanit.fi -sivuille)
TOTEUTUS: Oppilaat lukevat tekstin ja pohtivat sen jälkeen

a) Miten Suomen sisällissota vaikutti romanien asemaan yhteiskunnassa?

b) Millaista oli romaninaisen, -miehen ja –lasten elämä sisällissodassa?

VINKKI: Voitte toteuttaa tehtävän myös piirrostehtävänä. Oppilaat valitsevat henkilön, jonka elämästä sisällissodan keskellä piirtävät kuvan. Jokainen esittelee työnsä lyhyesti muulle luokalle.