11. Asuntokurjuutta

TAVOITE: Antaa oppilaille käsitys siitä, miten vaikeissa oloissa romanit 1900-luvun puolivälissä asuivat ja pohtia olojen vaikutusta koulunkäyntiin.
MATERIAALIT: Teksti Asuntokurjuus kuriin Romanit.fi -sivustolla. Kuva hökkeliasumuksesta myös alla.
TOTEUTUS: Oppilaat lukevat tekstin ja tarkastelevat kuvaa. Sen jälkeen he pohtivat

a) 1900-luvun alussa sekä romanit että pääväestö asuivat vaatimattomasti. Miksi romanien asuntotilanne jäi selvästi heikommaksi, kun pääväestön asuntotilanne kohentui?

b) Millaista olisi käydä koulua tällaisista oloista käsin?

c) Kirjoita lyhyt tarina tai piirrä kuva siitä, millainen oli romanitytön tai –pojan päivä kuvassa olevassa hökkeliasumuksessa.

VINKKI: Voitte jatkaa keskustelua ja pohtia, miltä tuntuisi käydä koulua vaikkapa asuntovaunusta käsin. Miten tärkeitä ulkoiset puitteet (oma huone, työrauha, ruoka, rauhallinen nukkumapaikka jne.) ovat koulunkäynnille? (vrt. tehtävä 5)

Oikealla: Helsingin Mäkkylän romanimaja 1950-luvun alusta. Kuva: Karl von Schoultz, Kansanrunousarkisto.