20. Stereotypioille kyytiä

TAVOITE: Pohtia kielteisten yleistysten syntyä, tiedostaa omia kielteisiä asenteita sekä kehittää oman mielipiteen ilmaisemista.
MATERIAALIT: ”Puukko, mersu ja kauniit vaatteet ” – yläkoululaisten käsityksiä romaneista –teksti Romanit.fi -sivustolla.
TOTEUTUS: Jaa oppilaille laput ja pyydä heitä vastaamaan kysymykseen, mitä sinulle tulee mieleen romaneista. Jaa sen jälkeen oppilaat kahteen ryhmään sen mukaan, mitä mieltä he olivat: toiseen ryhmään ne, joiden mielipide oli kielteinen, toiseen ne, joiden mielipide oli myönteinen tai neutraali.

Tämän jälkeen ryhmät valmistautuvat väittelemään toistensa kanssa, mutta siten, että kielteistä mieltä olevat joutuvat argumentoimaan romanien puolesta, myönteistä mieltä olevat heitä vastaan. Ryhmät voivat myös etsiä eri lähteistä tietoa mielipiteidensä tueksi.

Keskustelkaa etukäteen siitä, mistä hyvä väittely rakentuu ja miten voi valmistautua keskusteluun, jossa tietää toisen olevan eri mieltä.

Järjestäkää väittely ryhmien kesken. Voit itse toimia puheenjohtajana tai halutessasi antaa tämän tehtävän jollekulle oppilaista. Puheenjohtajan tehtävä on esittää keskustelua eteenpäin vieviä kysymyksiä ja jakaa puheenvuoroja.

Keskustelun jälkeen käykää läpi kummankin ryhmän argumentit. Voittaja on se ryhmä, jonka argumentit olivat paremmin perusteltuja.

Lopuksi pohtikaa yhdessä, vaikuttiko omaan mielipiteeseen se, että tehtävässä piti argumentoida itselle vastakkaisen mielipiteen puolesta. Muuttuiko oma mielipide?

Jos luokka on iso, väittely voidaan toteuttaa myös pareittain tai siten, että vain osa luokasta väittelee ja osa toimii puheenjohtajan apuna esittäen keskustelua eteenpäin vieviä kysymyksiä ja kommentteja.

VINKKI: Voitte jatkaa keskustelua ja pohtia, miksi nuorten käsitykset romaneista ovat sellaisia kuin ovat? Mistä nuoret saavat tietoa romaneista? Mikä muokkaa käsityksiämme “toisesta”?