14. Perhe on paras

TAVOITE: Pohtia perheen ja sosiaalisuuden merkitystä eri kulttuureissa.
MATERIAALIT: Kaksi tekstikatkelmaa: Ote Pelastakaa lapset –järjestön Etiopian maajohtajan Tibebu Bogalen haastattelusta Helsingin Sanomista sekä kooste romanikulttuurin tavoista romanit.fi –sivuilta ja Romanien reitit –opetusaineistosta.
TOTEUTUS: Oppilaat lukevat alla olevat tekstit, mutta heille ei kerrota, mitä kulttuuria tekstissä kuvataan. Tämä kerrotaan vasta tehtävien jälkeen. Luettuaan oppilaat pohtivat

a) Mitä yhtäläisyyksiä tekstien kuvaamissa kulttuureissa on?

b) Millainen merkitys perheellä on näissä yhteisöissä?

c) Millainen merkitys perheellä on sinun elämässäsi?

d) Millaista olisi kasvaa tällaisessa yhteisössä?

e) Mieti, mitä kulttuuria / minkämaalaisia ihmisiä teksteissä kuvataan? Ovatko he Suomesta vai ulkomailta?

f) Mitä muita ajatuksia tekstit herättävät sinussa?

1. TEKSTI

“Tärkeää on yhteisön harmonia ja perheen tuki. Jakaminen ja välittäminen perheessä, sukupolvien tuki ja isovanhemmat. (….) Isoäitien hoitamista lapsista tulee hyviä ihmisiä. Lapset oppivat huolehtimaan nuoremmistaan. He kuulevat tarinoita, jotka innostavat, mutta kertovat myös vaikeuksista. (…) sanonnan mukaan illalla saapuva vieras on kuin jumala. Se tarkoittaa, että vieraat on ravittava ruoalla ja rakkaudella. Pyyteetön vieraanvaraisuus on tie ihmisten hyvinvointiin.”

(Helsingin Sanomat 12.8.2012)

2. TEKSTI

”Lapsia opetetaan kunnioittamaan vanhempia ihmisiä, näyttämään tunteensa sekä noudattamaan hyviä tapoja. Kohteliaisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, vieraanvaraisuus ja aito kiinnostus toisen kuulumisia kohtaan ovat osa hyvää sosiaalista kanssakäymistä. Sosiaalinen elämä on vilkasta. Perhe ja suku ovat kulttuurin tukipilari, ja sukulaisten luona vieraillaan tiuhaan. Vieraita käykin lähes päivittäin ja kyläilijöitä kohtaan ollaan vieraanvaraisia. Vaikka ystävät ja sukulaiset tulisivatkin läheltä, heille tarjotaan aina kahvit ja tilanteen mukaan ruokaakin.”

(Romanit.fi –sivusto ja Romanien reitit –opetusaineisto)

VINKKI: Voitte laajentaa tehtävää ja pohtia, miten vanhempien kunnioittaminen näkyy romanikulttuurissa. Materiaalina voitte käyttää esimerkiksi Romanit.fi –sivuston tekstiä Miksi omia vanhempia teititellään?