12. Päättäjien ennakkoluulot esiin

TAVOITE: Kolmekymmentä kaupunkilaista esti valituksellaan romaniperheiden sijoittamisen pietarsaarelaiselle omakotialueelle vuonna 1970. Tavoitteena on pohtia, miksi näin kävi ja miten epätasa-arvoista käytöstä perusteltiin.
MATERIAALIT: Kaupunginjohtaja Hans Finnen haastattelu (Ylen Elävä arkisto, n. 3 min.)
TOTEUTUS: Oppilaat kuuntelevat haastattelun ja pohtivat sen jälkeen

a) Miksi kaupunkilaiset vastustivat romanien tuloa alueelle?

b) Mitä kaupunginjohtaja tarkoittaa sanoessaan, että “romanien tulo alueelle tarkoittaisi sitä, että vähemmistö sortaa enemmistöä”?

c) Kirjoita lyhyt mielipidekirjoitus lehteen, jossa perustelet, miksi romaniperheet tulisi sijoittaa kyseiselle omakotialueelle.

VINKKI: Voitte laajentaa aiheen käsittelyä nykypäivään tarkastelemalla esimerkiksi Itä-Euroopan romanien kohtelua ja heistä kirjoitettuja uutisia.

Miten esimerkiksi Helsingin kaupungin päättäjät suhtautuvat kerjäläisiin ja millaisilla argumenteilla he perustelevat toimiaan? Taustamateriaalina voit käyttää myös politiikan tutkija Sarita Friman-Korpelan vastausta kysymykseen Miksi romanikerjäläiset ovat tulleet Suomeen? (Linkki Romanit.fi -sivuille).