Tehtävät: Romanit - koulun unohdettu vähemmistö?

Nuoret

1. KUKA TÄÄLLÄ ASUU?

TAVOITE: Pohtia, mikä yhdistää ja mikä erottaa romaninuoria ja pääväestön nuoria. Osoittaa, että nuoret ovat samanlaisia taustastaan riippumatta.
MATERIAALIT: Kuva 14-vuotiaan Samiran huoneesta + pätkä hänen haastattelustaan. Lopuksi luetaan koko haastattelu ja nähdään Samiran kuva.

2. KUVAT KERTOVAT

TAVOITE: Pohtia, millaista on romaninuorten arki ja eroaako se jotenkin pääväestön nuorten arjesta.
MATERIAALIT: Kuvat kertovat –valokuvat. Romaninuorten valokuvauskurssin kuvat Romanit.fi –sivuston kuvagalleriassa.

3. LAHJAKKUUDEN LAJIT

TAVOITE: Osoittaa, että on erilaista osaamista ja lahjakkuutta. Pohtia, miten koulussa suhtaudutaan muuhun kuin kouluaineisiin liittyvään osaamiseen.
MATERIAALIT: Tekstit Erilaista osaamista ja Tärkeät sosiaaliset taidot

Historia

4. SANOMALEHDET VAIKUTTAVAT

TAVOITE: Pohtia, miten 1800-luvun media vaikutti valtaväestön käsitykseen romaneista.

MATERIAALIT: Lehtikatkelmat, 2 kpl

5. RAUHANOMAISESTI RINNAKKAIN

TAVOITE: Pohtia sitä, miten romanien ja pääväestön suhteet ovat kehittyneet: aina ei olla oltu niin erillään kuin nykyään. Lisäksi antaa taustatietoa siitä, miksi romanien koulutushistoria on niin lyhyt.

MATERIAALIT: Haastatteluote Yhteishenki oli mustalaisilla, teksti Yöksi tuttuun taloon ja ensimmäisen romanitaustaisen opettajan haastattelu Ensimmäinen romanikoulu Viipuriin.

6. MAATÖITÄ JA HEVOSKAUPPAA

TAVOITE: Tutustua 1900-luvun alun romanien elinkeinoihin.

MATERIAALIT: Teksti Tulot eri lähteistä.

7. ITSENÄISYYDEN HINTA

TAVOITE: Tuoda esiin romaneiden asema sisällissodassa.

MATERIAALIT: Teksti ”Vapaat kulkijat” sisällissodassa.

8. RINTAMALTA EVAKKOON

TAVOITE: Oppilaat tiedostavat, että romanit puolustivat Suomea siinä missä muutkin ja pohtivat sitä, miksi romaneja ei sodan jälkeen kohdeltu samoin kuin muita.

MATERIAALIT: Video Suomen romanien tuntematon sota (YLE:n Elävä arkisto, 10 min.)

9. ELÄMÄNTAPA MURROKSESSA

TAVOITE: Tiedostaa kaupungistumisen ja teollistumisen kauaskantoiset vaikutukset romanikulttuuriin.

MATERIAALIT: Teksti Elämäntapa murroksessa.

10. RATKAISU ”MUSTALAISKYSYMYKSEEN”?

TAVOITE: Tutustua romanikulttuurin kehitykseen ja pohtia sitä, miten yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat romanikulttuuriin.

MATERIAALIT: Tekstit (5 kpl): Mistä ratkaisu “mustalaiskysymykseen”?, Elämäntapa murroksessa, Asuntokurjuus kuriin, Piste kiertämiselle ja Lottovoitto syntyä Suomeen?

Lisäksi muut vapaavalintaiset lähteet, mm. Romanit.fi

-sivusto.

11. ASUNTOKURJUUTTA

TAVOITE: Antaa oppilaille käsitys siitä, miten vaikeissa oloissa romanit 1900-luvun puolivälissä asuivat ja pohtia olojen vaikutusta koulunkäyntiin.

MATERIAALIT: Teksti Asuntokurjuus kuriin ja kuva hökkeliasumuksesta.

12. PÄÄTTÄJIEN ENNAKKOLUULOT

TAVOITE: Kolmekymmentä kaupunkilaista esti valituksellaan romaniperheiden sijoittamisen pietarsaarelaiselle omakotialueelle vuonna 1970. Tavoitteena on pohtia, miksi näin kävi ja miten epätasa-arvoista käytöstä perusteltiin.

MATERIAALIT: Kaupunginjohtaja Hans Finnen haastattelu (Ylen Elävä arkisto, n. 3 min.) 

13. KÄHEÄ-ÄÄNINEN TYTTÖ

TAVOITE: Pohtia, millaista romanilasten elämä lastenkodissa oli 1950- ja 1960-luvulla. Opetella lähdekritiikkiä: videosta ja kirjasta saa erilaisen kuvan lastenkodin elämästä.

MATERIAALIT: Ohjelma Mustalaisten lastenkoti vuodelta 1963. (Ylen Elävä arkisto, n. 8 min.) sekä ote Käheä-ääninen tyttö –kirjasta, joka kertoo vuonna 1953 lastenkotiin joutuneen Tuula Lindin kokemuksista.

Romanikulttuuri

14. PERHE ON PARAS

TAVOITE: Pohtia perheen ja sosiaalisuuden merkitystä eri kulttuureissa.

MATERIAALIT: Kaksi tekstikatkelmaa. Ensimmäinen on ote Pelastakaa lapset –järjestön Etiopian maajohtajan Tibebu Bogalen haastattelusta Helsingin Sanomista, toinen kooste romanikulttuurin tavoista Romanit.fi –sivuilta sekä Romanien reitit –opetusaineistosta.

15. KULTTUURITAULUT

TAVOITE: Tutustuttaa oppilaat romanikulttuuriin.

MATERIAALIT: Romanit.fi –sivusto + muut vapaavalintaiset lähteet

16. MUSIIKKI RAJOJEN RIKKOJANA

TAVOITE: Tarjota oppilaille maistiaiset romanimusiikista eri aikoina ja pohtia niiden sanomaa sekä musiikkia ajankuvana.

MATERIAALIT: Hortto Kaalon kappale Miksi ovet ei aukea meille (Ylen Elävä arkisto, v. 1970) ja räppäri Bullen kappale Permu (Youtube, v. 2011).

17. VAATE ON AATE?

TAVOITE: Pohtia eri vähemmistöjen asemaa Suomessa ja vaatetukseen liittyviä stereotypioita.
MATERIAALIT: Kuvat saamelaisesta naisesta Enontekiön kansanpuvussa sekä romaninaisesta romanipuvussa. Teksti Vaate on aate Romanit.fi -sivustolta.

Yhdenvertaisuus ja ennakkoluulot

18. APUA VAATTEISIIN KATSOMATTA

TAVOITE: Osoittaa, että muiden ennakkoluulot vaikuttavat niiden kohteeseen ja tämän käyttäytymiseen.

MATERIAALIT: toimittaja Maria Frimanin haastattelu (Youtube, 1.14 min)

19. KAIKILLA ON ENNAKKOLUULOJA

TAVOITE: Pohtia, mitä ennakkoluuloja vähemmistöllä itsellään voi olla sekä samalla omia ennakkoluuloja.

MATERIAALIT: Janette Grönforsin kolumni Yksinkö yhteisössä? Romanit.fi -sivustolla.

20. STEREOTYPIOILLE KYYTIÄ

TAVOITE: Pohtia stereotypioiden syntyä, tiedostaa omia kielteisiä asenteita sekä kehittää oman mielipiteen ilmaisemista.

MATERIAALIT: ”Puukko, mersu ja kauniit vaatteet” – yläkoululaisten käsityksiä romaneista –teksti Romanit.fi -sivustolla.

21. ROMANINUORTEN ARKEA

TAVOITE: Tutustua romaninuorten ajatuksiin ja pohtia, miten muiden kielteiset asenteet vaikuttavat heihin ja heidän käyttäytymiseensä.

MATERIAALIT: Romaninuorten gallup: ”Miltä tuntuu kuulla kielteisiä ajatuksia romaneista?” Romanit.fi -sivustolla. Lisäksi video Suomalaisia tähtihetkiä: Palohälytys (Ylen Elävä arkisto, 1.07 min., v. 1982)

22. ERIARVOISUUS ESIIN

TAVOITE: Suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon merkityksen pohtiminen, eriarvoisuuden huomaaminen Suomessa.

MATERIAALIT: Kansakunnan kalenteri: Syrjintä (Ylen Elävä arkisto, 4 min.)

23. LÖYTYYKÖ TOTUUS VERKOSTA?

TAVOITE: Tarkastella, millaisia ennakkoluuloja romanit kohtaavat internetissä, mikä on laitonta, missä kulkee sananvapauden raja.

MATERIAALIT: Internet-linkit (hakukoneen tulokset)

Testaa tiedätkö

24. TESTAA TIEDÄTKÖ

TAVOITE: Tiedon lisääminen romaneista ja heidän kulttuuristaan.

MATERIAALIT: 28 tietokilpailukysymystä. Vastauksia voi etsiä Romanit.fi –sivustolta + muista vapaavalintaisista lähteistä.