Romanit - koulun unohdettu vähemmistö?

Miten romanikulttuuri näkyy sinun koulussasi? Ei mitenkään? On tavallista, että romanikulttuuri näkyy koulussa lähinnä teemapäivinä, mutta ei koulun arjessa.

Eri kouluaineiden oppisisällöissä romanit mainitaan harvoin, vaikka he ovat osa suomalaisen yhteiskunnan historiaa ja nykypäivää.

Kun pääväestön oppilaat eivät saa koulussa oikeaa tietoa romaneista ja romanikulttuurista, he voivat perustaa näkemyksensä ennakkoluulojen ja kuulopuheiden varaan.

Ihmisoikeusliiton vuonna 2012 tekemän selvityksen mukaan romanit toivovat kaikille lapsille ja nuorille kouluihin romanien historian opetusta. Tämä olisi hyvä pohja ennakkoluulojen ja väärinkäsitysten hälventämiselle.

Tehtäviä eri oppiaineisiin

Tämä materiaali tutustuttaa 7 - 9-luokkien oppilaat romanien historiaan, tapakulttuuriin, yhteiskunnalliseen asemaan ja nykypäivään.

Tehtävät on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää yläkoulun opetussuunnitelman mukaan toteutetun opetuksen osana muun muassa historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, uskonnon ja äidinkielen tunneilla.

Materiaalia voidaan käyttää täydentämään muuta opetusta tai siten, että koko tunti koostetaan sen sisältämistä tehtävistä.

Aineisto koostuu tietopainotteisista sekä toiminnallisista ja pohtivammista tehtävistä. Monet tehtävät on rakennettu siten, että ne voidaan tehdä ryhmässä tai parityönä.

Tehtävät on jaoteltu viiden teeman alle: Nuoret, Historia, Romanikulttuuri, Yhdenvertaisuus ja ennakkoluulot sekä Testaa tiedätkö -osio.

Tehtävien lopussa on vinkkejä siihen, miten aiheen käsittelyä voi jatkaa ja syventää sekä täydentäviä tai vaihtoehtoisia materiaaleja. Lisää aineistovinkkejä on koottu myös tehtäväpaketin loppuun.

Esimerkkitehtävä:
Kuka täällä asuu?

TAVOITE: Pohtia, mikä yhdistää ja mikä erottaa romani- ja pääväestön nuoria.
TOTEUTUS: Oppilaat näkevät kuvan huoneesta ja lukevat pätkän huoneessa asuvan nuoren haastattelusta. SItten he pohtivat

a) Minkä ikäinen huoneen asukas on? Onko hän tyttö vai poika?
b) Kuvaile häntä: mistä hän pitää, mitä tekee vapaa-aikanaan, mitä harrastaa, missä asuu, millaisiin vaatteisiin hän pukeutuu, millainen on hänen perheensä jne.?

Tämän jälkeen oppilaat lukevat koko haastattelun.
Pohtikaa sitten yhdessä

a) Vaikuttaako Samiran etninen tausta käsitykseesi hänestä? Miksi?
b) Mikä yhdistää ja mikä erottaa romaninuoria ja pääväestön nuoria?
c) Miksi romanivaatteiden pukeminen on Samiralle iso asia?

Kuka asuu täällä?