Piste kiertämiselle

Yhteiskunnan kaupungistuminen vei lopullisesti pohjan perinteisiltä romanielinkeinoilta 1960-luvun lopulta lähtien.

Maaseudulta kaupunkeihin siirtynyt työväki kilpaili romanien kanssa erilaisista sekatöistä. Monet perheet jäivät satunnaistulojen, eläkkeiden ja sosiaaliavun varaan.

Romanit kehittivät myös uusia tulonlähteitä vanhojen pohjalta: esimerkiksi hevoskaupasta siirryttiin autokauppaan. Hevosmieskulttuuri ja hevosharrastus siirtyivät silti edelleen romaniperheissä isältä pojalle.

Ystävyyksien loppu

1970-luvun loppua kohden alkoi lähes joka romaniperheellä olla jonkinlainen oma asunto.

Kun kiertäminen loppui, muuttui myös suhde pääväestöön: enää ei jouduttu pyytämään yösijaa tutuista taloista. Samalla henkilökohtaiset, pitkäaikaiset tuttavuussuhteet romanien ja pääväestön välillä vähenivät.

Kun aikaisemmin jokin yksittäinen isäntä tai emäntä saattoi suhtautua kielteisesti romaneihin, nyt yhä useampi romani koki rakenteellista syrjintää työpaikoilla, kouluissa ja viranomaisten kanssa asioidessaan.

Vihdoin kouluun 

Kiertämisen loputtua romanilapset pystyivät aloittamaan säännöllisen koulunkäynnin ensimmäistä kertaa.

Oman paikan löytäminen oli vaikeaa varsinkin niille, jotka olivat viettäneet lapsuutensa tai nuoruutensa lastenkodeissa. He olivat epävarmoja paikastaan niin romaniyhteisössä kuin pääestönkin keskuudessa.

Koulua
ja romanien
elämäntapaa
oli vaikea
yhdistää.

Romanilapset tippuivat helposti pääväestön ehdoilla toimivan koulun kyydistä. Siirrot erityisluokille ja kiusaaminen olivat yleisiä.

Koulunkäynnin keskeyttäminen taas aiheutti työnsaantivaikeuksia. Nekin, jotka menestyivät koulussa, kertovat, että oli vaikeaa yhdistää teoreettista koulua ja romanien elämäntapaa.

Lähteet:

Tervonen Miika: Romanit ja suuri muutos. Teoksessa Pulma Panu (toim.) Suomen romanien historia. SKS 2012.

Syrjä Hannele ja Valtakari Mikko: Romanien pitkä matka työn markkinoille. Tutkimus romanien työmarkkinoille sijoittumisen edistämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 22/2008.

Airi Markkanen (2003) Luonnollisesti. Etnografinen tutkimus romaninaisten elämänkulusta. Joensuun yliopisto.

Ihmisoikeudet.net