"Yhteishenki oli mustalaisilla"

78-vuotias romanimies kertoo kiertolaiselämästä haastattelussa näin:

- Miehet vaihto hevosia kylissä ja taloloissa, ja sillä keino elettii, nii kaikki oli paljo onnellisempia vaikka oli köyhempää aikaa sillo.

Nii ja yhteishenki oli mustalaisilla enne ja toisiaa vastaa, nii nythä ei oo mitää nyt om männy nii talonpoikaseks mustalaiset että niitä ei ookkaa ennää paljo, nuoreimmassa se on hyvi harvassa.

Nii kaikki oli paljo onnellisempia vaikka oli köyhempää aikaa sillo.

Nii ja totaa siivosti elettii ja sillä tavalla me oltii omilla paikkakunnilamme, myö oli aina yösijat tutut talot mihinkä aina mäntii yöks.

Ja kulettii vaan ja ei ollu minkaalaista, kerjättii ja ihmiset anto ruokaa ja sillä tavalla ja vaihettii hevosia aina, sillä tavalla elettii.

Ja yhteistuuma oli ihmisillä mustalasilla enne, sitä ku tuli vastaa ni aina mustalaiset vastaa ei erottuko sit vasta ku mäntii talloo ja keitettii kahvi, ja sitte lähettii ite kukkii omille teillee siitä, ja erottii sillä keinoin ja nythän eivät tie päivääkää, ku jos sattuu jos teetettii nii eivät välitä siitäkää.

(ROM SF -aineisto. Orimattila, 1998.)