Ensimmäinen romanikoulu Viipuriin

Syksyllä 1906 Mustalaislähetys aloitti päiväkoulun pidon Viipurissa. Koulun opettajaksi palkattiin Sofia Schwartz, joka oli Suomen ensimmäinen romanitaustainen opettaja.

Koulun aloitti 18 oppilasta ja oppiaineita olivat uskonto, lukeminen, kirjoitus, laskento ja laulu. Schwartz kertoi työstään Kiertolainen-lehdessä vuonna 1907 näin:

"Innolla ryhdyttiin työhön. Uskontotunnit olivat erittäin hauskoja. Kerroin heille omin sanoin jonkun kertomuksen raamatun historiasta. Sitten annoin heidän kertoa. Viimeksi keskustelimme vapaasti kertomastamme. Koettelin, ymmärsivätkö he. Ymmärsivät, täytyy minun myöntää. Minkä eivät ymmärtäneet, sen he kysyivät.

Muun muassa kerroin heille, että Jumala Adamin nukkuissa otti hänen kylkiluustansa ja teki siitä vaimon hänelle.

Lapset ihmettelivät ja kysyivät, että eikö Adam herännyt, kun Jumala puukolla leikkasi hänen kylkeään. Koitin heille selvitellä, niin kun osasin päästäkseni erilleni tästä terävästä kysymyksestä.

Lapset kysyivät, eikö Adam herännyt, kun Jumala puukolla leikkasi hänen kylkeään.

Toinen tunti päivässä oli meillä kirjainten lukemista. Kolmas tunti kirjoitusta. Tähän aineeseen oli heillä erityinen into.

Neljäs tunti oli laskentoa ja viides laulua. Lauluun on romaneilla suuri taipumus. Laulu oli heidän mielestään parasta.

Opettelimme seuraavat laulut: Musta Saara, Me som uupingardo kaalo, joka on romanikielinen, Tähti-laulu, Mestari myrsky on suuri, Oi Kaananmaa, se kaunis maa, jossa Jesus asuu, Oravalla puussa, käpy oli suussa ja paljon muitakin lauluja."

Lähde:
Blomster Risto: Romanimusiikki rajojen vetäjänä ja yhteyksien luojana. Teoksessa Pulma Panu (toim.) Suomen romanien historia. SKS 2012.