Romanien historia - vainoa ja rauhallista rinnakkaiseloa

Jotta voisi ymmärtää romanien tilannetta, on tunnettava heidän historiaansa. Pitkään jatkunut huono kohtelu selittää osaksi myös nykypäivän ongelmia, kuten työttömyyttä.

Romaneilla on samat oikeudet
ja velvollisuudet kuin muillakin suomalaisilla.

Romanit ovat asuneet Suomessa kohta 500 vuotta. He ovat niin sanottu vanha etninen vähemmistö, jolla on oma kieli, tapaperinne ja kulttuuri.

Romanit ovat Suomen kansalaisia eli heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin suomalaisilla. 

Tässä jaksossa selviää, että romanien historia on täynnä vainoa ja syrjintää, mutta myös lähimmäisestä huolehtimista ja tiivistä yhteistyötä pääväestön kanssa.

Historiaosuus pohjautuu pääasiassa Suomalaisen kirjallisuuden seuran lokakuussa 2012 julkaisemaan teokseen Suomen romanien historia.