Kaaleet ja kaajeet yhdessä lapsen parhaaksi

Kaaleet ja kaajeet yhdessä lapsen parhaaksi, Romaniäitien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta päivähoidon ammattilaisten kanssa on Lidia Gripenbergin tekemä opinnäytetyö. Tutkimus pyrkii kuvailemaan suomalaisten romaniäitien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta päiväkodin kanssa. Tutkimuksen avulla on etsitty vastauksia kysymyksille: Miten kasvatuskumppanuus on rakentunut? Miten kasvatuskumppanuuden periaatteet - kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi - ovat toteutuneet? Miten muut kasvatuskumppanuuteen liittyvät seikat ovat toteutuneet?

Tutkimus on luettavissa täällä