Hassun hauska harrastukseni

Rumputunnit? Oi, niin kovin meluisaa... Jääkiekko - ehkä! Kokkikerho? Ilmainen ja hyödyllinenkin. Entä sirkuskoulu? Sehän olisi hauska!

Jotkut vannovat harrastusten tarpeellisuuden nimeen ja pitävät harrastustoimintaa tärkeänä sosiaalisena porttina lapsen elämässä. Toisten mielestä harrastukset ovat liian kalliita taikka muuten vain turhia. Niin tai näin, harrastus voi olla lapselle tärkeä henkireikä arjen keskellä. Tarvitsevathan aikuisetkin omaa mielekästä tekemistään ja ikäistänsä seuraa.
Vetäytyvä tai muuten yksinäinen lapsi tai nuori saa harrastustoiminnan myötä mahdollisuuden tutustua saman asuinalueen ikätovereihinsa ja näin laajentaa ystäväpiiriään ja vahvistaa sosiaalisia taitojaan. Harrastus voi parhaimmillaan vahvistaa lapsen itsetuntoa ja rikastuttaa tämän elämää vielä pitkällä tulevaisuudessakin.
Monilapsisen perheen arkeen on kuitenkin hyvä tehdä selkeitä rajauksia harrastustoimintaa suunnitellessa. Kullekin lapselle yksi harrastus riittää. Pääasia on, että harrastus on lapselle itselleen mieleinen. Lapsen kanssa on myös hyvä sopia, että maksettu harrastuskausi on käytävä loppuun. Kauden päätyttyä on lupa muuttaa mieltään ja kokeilla jotain muuta. Jos sitoutuminen ja pitkäjänteisyys eivät ole lapsesi vahvuuksia, on harrastuksen aloittaminen hyödyllistä näidenkin taitojen opetteluun. Mukavaa tekemistä on maailma täynnä ja tarjontaa huikeasti!
 
Asuinkuntasi tarjoaa varmasti myös ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Näihin voit tutustua kaupunkisi internetsivuilta. Lähialueen nuorisotalojen sekä lapsen koulun harrastustarjontaan kannattaa myös tutustua.