IOL:n selvitys Romanit ja kulttuuri

Ihmisoikeusliiton selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa

Vuonna 2012 teki Ihmisoikeusliitto (IOL) selvityksen romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Tutkimukseen saatiin vastauksia vain 141, joista 49 sähköisenä, 24 haastatteluina ja loput postitse. Vastauksia saatiin saman verran miehiltä ja naisilta sekä tasaisesti kaikista ikäryhmistä. Alueellisesti eniten vastauksia saatiin Etelä- ja Itä-Suomesta, vähiten Varsinais- ja Pohjois-Suomesta. Selvityksessä tarkasteltiin kaikkia taiteen ja kulttuurin aloja. Kyselyllä selvitettiin Suomessa asuvien yli 15-vuotiaiden romanien kulttuuripalvelujen käyttöä. Samalla pyrittiin saamaan tietoa romanien omista toiveista ja tarpeista kulttuuripalvelujen kehittämiseksi ja edistämään siten romanien oikeutta omaan kulttuuriin. (Toivanen 2012, 3)
Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
a) kuinka paljon Suomen romanit käyttävät kaikkia kulttuuripalveluja
b) kuinka paljon romanit käyttävät muiden romanien tuottamia kulttuuripalveluja Suomessa
c) mikä on romanien käsitys kulttuurista/romanikulttuurista ja taiteesta/romanitaiteesta sekä
d) mitä kulttuuripalveluja romanit toivovat.
 
IOL:n kyselyn perusteella romanitaiteilijoiden tilanteesta on syytä olla huolissaan. Romanien tekemää ja tuottamaa taidetta ei usein tunnusteta taiteeksi. IOL:n tutkimukseen vastanneiden mielestä erilaisia teknisiä ja taloudellisia tukirakenteita romanitaiteilijoiden työn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi olisi syytä luoda nopealla aikataululla. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että tarvitaan koulutusta ja työpajoja, joihin taiteesta kiinnostuneiden romanien on helppo osallistua, ja toisaalta tarvitaan apuraha- ja palkintorakenteita varmistamaan, että taiteilijat voivat täysipainoisesti keskittyä työhönsä. (Toivanen 2012, 35–36)
 
Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.
 
Janette Grönfors