Suomen kansainvälinen romanistrategia

Syksyllä 2009 Suomen romanipoliittista ohjelmaa valmistellut työryhmä ehdotti, että ohjelman jatkoksi laadittaisiin myös kansainvälisen romanipolitiikan vaikuttamisstrategia.
 
Tavoitteena oli, että Suomi vaikuttaisi aktiivisesti eurooppalaisen romanistrategian muovautumiseen tarjoamalla omia hyviä käytäntöjään sovellettavaksi myös muissa maissa.
 
Vaikuttamistyön tueksi tehtiin Suomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi -käsikirja, joka kokoaa yhteen Suomessa hyväksi havaitut käytännöt ja kehitysehdotukset romanien aseman edistämiseksi. Käsikirja on tarkoitettu oppaaksi Suomen edustajille, virkamiehille ja muille tahoille, jotta Suomi voi vaikuttaa aktiivisesti ja johdonmukaisesti romaniasioihin kansainvälisessä yhteistyössä.