Työtä vailla

Romanien asuttamilla slummialueilla on hyvin vähän työmahdollisuuksia. Myös alueen ulkopuolella työssäkäynti on usein vaikeaa julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi.
 
Euroopan perusoikeusviraston (FRA) vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen mukaan yli kolmasosa työikäisistä ja -kykyisistä romaneista on vailla ansiotuloja. Mahdolliset tulot tulevat lähinnä eläkkeistä tai keksimällä itse itselleen tulonlähteitä.

FRA:n mukaan keskimäärin 90 prosenttia romaneista elää alle kansallisen köyhyysrajan tutkimuksessa mukana olleissa 11 maassa. Heistä 40 prosenttia elää talouksissa, jossa ei ole riittävästi ruokaa – ja mennään illalla nälkäisenä nukkumaan.