Toivo paremmasta elämästä

Erot Euroopan eri maiden elintasossa ja sosiaalisessa perusturvassa sekä syrjinnän laajuudessa ovat suuria. Monet EU:n alueella asuvat romanit lähtevät liikkeelle paremman elämän ja elintason toivossa.
 
EU:n sisällä vapaa liikkuvuus ei sinällään tuota ongelmia, mutta siitä aiheutuu toistaiseksi ratkaisemattomia lieveilmiöitä. Esimerkiksi kerjäävien ja kaupustelevien romanien ja heidän mukanaan kulkevien lasten asemaan liittyvät kysymykset.
 
Erityisesti lasten, vammaisten henkilöiden, raskaana olevien naisten ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on ongelmallista ilman Euroopan sosiaaliturvakorttia.
 
Paremman elintason tavoittelu on kautta aikojen johtanut siirtolaisuuteen. EU:n sisällä liikkuvuuteen myös rohkaistaan. Vaikka osa tällä hetkellä Euroopassa liikkuvista romaneista harjoittaa kerjäämistä, jotkut syyllistyvät omaisuusrikoksiin ja monet asuvat väliaikaisissa leireissä, ei liikkuvien romanien joukko ole yhtenäinen. Joukossa on myös pysyvämpää siirtolaisuutta etsiviä perheitä.

Romanien liikkumisen taustalla vaikuttavat äärimmäinen köyhyys, näköalattomuus ja laaja-alainen syrjintä. Heidän nykyisiä elinolojaan on välttämätöntä parantaa niin, etteivät edellä mainitut syyt olisi pääasiallinen liikkumiseen johtava tekijä.