Tavoitteena yhdenvertaisuus

Romanien heikko asema on Euroopan laajuinen ihmisoikeus- ja kehitysongelma ja yksi suurimmista haasteista vähemmistöjen aseman ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.
 
Kysymys ei ole pelkästään etnisiin syihin perustuvan syrjinnän poistamisesta, vaan yhtä tärkeää on korjata romanien taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa. Jotta pysyviin tuloksiin päästään, on syrjinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumisen oltava osa tulevia kehittämisohjelmia.

Euroopan perusoikeusviraston tutkimusten mukaan noin puolet romaneista oli kokenut syrjintää etnisen alkuperän perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta vain 40 prosenttia heistä tiesi syrjinnän kieltävästä lainsäädännöstä esimerkiksi työelämässä.