Lyhyt koulutie

Monissa maissa romanilapset eivät suorita peruskoulua loppuun. Koulutuksessa esiintyy usein etnistä erottelua, joka on osittain seurausta alueellisesta eriytymisestä.
 
Romanilasten koulunkäyntiä kartoittaneiden selvitysten mukaan heitä sijoitetaan myös erityisluokille esimerkiksi oppimishäiriöistä kärsivien lasten kanssa.
 
Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan joka toinen romanilapsi ei ole esikoulussa tai päiväkodissa. Saman tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia romaninuorista jatkaa peruskoulun jälkeisiä opintoja.