Kenellä on vastuu?

Euroopan unionissa kukin jäsenvaltio on ensisijaisessa vastuussa kansalaistensa, myös romanikansalaisten, hyvinvoinnista ja elinoloista. Valtiot ovat vastuussa esimerkiksi asumisesta, koulutuksesta, terveydenhuollosta ja oikeudesta syrjimättömään kohteluun.
 
Romanien aseman parantamisessa kyse on kuitenkin miljoonia ihmisiä koskettavasta kehityspoliittisesta ongelmavyyhdestä, jonka purkamiseksi tarvitaan lisäksi EU-tason toimia. EU voi osaltaan vaikuttaa siihen, että valtiot edistävät jatkossa tehokkaammin romanien oikeuksien toteutumista.
 
Suomen tavoitteena on etsiä kahdenvälisten suhteidensa kautta kannatusta romaniasioiden hoitoa koskeville näkemyksilleen ja aloitteilleen EU:ssa, Euroopan neuvostossa, Etyjissä ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. Päämääränä on lisäksi lisätä vuorovaikutusta sekä keskinäistä oppimista kansallisten romanipolitiikkojen toimeenpanossa.