Alhainen eliniänodote

Vaikka romanien terveyteen liittyvä tilastointi on varsin puutteellista, monissa maissa terveydentilan mittarit, kuten eliniänodote, äitiys-, imeväis- ja lapsikuolleisuus sekä infektioiden ja kroonisten sairauksien määrä osoittavat suuria eroja romanien ja valtaväestön terveydentilassa.
 
Romanien odotettavissa olevan eliniän arvioidaan olevan monessa maassa jopa 10–15 vuotta valtaväestön eliniänodotetta alhaisempi. Laajan, romanien terveyttä seitsemässä maassa kartoittaneen terveyskyselyn mukaan syitä romanien heikommalle terveydelle ovat epäterveelliset asuinolosuhteet, puutteellinen terveystieto sekä vaikeus päästä terveyspalveluiden pariin.
 
Euroopan perusoikeusvirasto on selvittänyt haastattelututkimuksen avulla, että joka kolmannella 35–54 -vuotiaalla romanilla on toimintaa rajoittavia terveysongelmia. Myös 20 prosentilta heistä puuttuu terveysvakuutus, joka on ehto palveluihin pääsylle.