Koulutien kivinen alku

 

Suomen romanien koulutuksella ei ole pitkiä perinteitä, mikä näkyy edelleen osittain heikkona kirjoitus- ja lukutaitona. Ensimmäinen sukupolvi aloitti säännöllisen koulunkäynnin vasta 1970-luvulla, kun romanien koulutukseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota.

Koulunkäyntiin liittyi kuitenkin edelleen monia ongelmia, kuten romanioppilaiden kiusaaminen ja siirtäminen erityisluokille, mikä lisäsi riskiä koulukäynnin lopettamiseen.
 
Aikaisemmin koulutukseen osallistumisen esteinä olivat lähinnä kiertävä elämäntapa ja asenteet. Koulujärjestelmän nähtiin pitkään pyrkivän samaan kuin yhteiskunta yleisestikin eli romanien sulauttamiseen muuhun yhteiskuntaan ja romanikulttuurin kitkemiseen. Romanien oli vaikea luottaa koulujärjestelmään.
 
Inka Jeskanen