Kohti parempia elinoloja

1960-luvun loppupuolelta alkaen vähemmistöjen oikeudet ja niiden toteutuminen nousivat esille yhteiskunnallisessa keskustelussa Suomessa. Romanien elinolojen puutteisiin alettiin kiinnittää huomiota, ja romanien omaa ääntä kuunneltiin aiempaa enemmän.
Esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteiden luoma paine vähemmistöjen oikeuksien huomioimiseksi ja Mustalaisasiain neuvottelukunnan entistä painokkaampi vaikuttamistyö romanien aseman parantamiseksi loivat pohjaa muutoksille.
Myös saamelaisten aktivoituminen samaan aikaan tuki keskustelua vähemmistöjen oikeuksista. Vähemmistöt muuttuivat toimintojen kohteesta toimijoiksi.
Uudistukset alkoivat näkyä pikku hiljaa jo 1970-luvun aikana, mutta useimmat uudistuksista saatiin aikaan 1980-luvun puolella. Etenkin romaniväestön asumisolojen parantamisessa edettiin nopeassa tahdissa, mikä loi paremmat edellytykset koulutukseen, työmarkkinoille ja terveydenhuoltoon osallistumiselle.
 
Inka Jeskanen