Kiertely elämäntapana

Vainoista, asunnottomuudesta ja köyhyydestä huolimatta romaneilla oli oma paikkansa varsinkin maaseudun elämässä vielä 1900-luvun alkupuoliskolla. Aikaa muistellaan romanien keskuudessa myös romanikulttuurin vahvana aikana.
 
Kiertely oli tärkeä osa elinkeinoa. Romanit kiersivät niin kutsutuissa tutuissa taloissa, ja pyysivät niistä majapaikkaa ja ruokaa. Vastineeksi he tekivät talossa tarvittavia töitä tai kauppasivat erilaisia tavaroita. Osalla oli omakin talo ja vakaammat elinolosuhteet, mutta suurin osa romaneista eli epävarmuudessa luottaen ulkopuoliseen apuun.
 
Romanien ja pääväestön väliset kontaktit olivat tiiviitä ja hengissä selviämisen ehto. Romanit eivät olleet Suomessa ainoita kiertolaisia, ja varsinkin pula-aikoina köyhien kiertäjien määrä kasvoi.
 
Inka Jeskanen