Suomalaisen yhteiskunnan murros

Romanit 1900-luvun Suomessa

Suomen romanit ovat olleet pitkään näkymättömissä historiankirjoituksissa, vaikka he ovat olleet osa suomalaista yhteiskuntaa ja sen historiaa jo viimeiset 500 vuotta. Suomen romaneista tuli muiden suomalaisten tavoin Suomen kansalaisia maan itsenäistyttyä vuonna 1917.

Romanien historiaa luonnehtivat pitkälle 1900-luvulle asti vainot, asunnottomuus ja köyhyys. Tämän menneisyyden tunteminen antaa myös ymmärrystä nykypäivään. 1900-luvun jälkipuoliskolla romanien asema muuttui vähitellen vainotusta ryhmästä kulttuurivähemmistöksi, jonka asema on turvattu lainsäädännöllä.

Käsiteltäessä Suomen romanien historiaa on muistettava, että romanit eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Jokaisella yksilöllä, perheellä ja suvulla on oma tarinansa.

Inka Jeskanen

Lähteet:
Jeskanen Inka: ”Ja nii meki lähettii sitte Ruotsii”, Suomen romanien muutto Ruotsiin 1960–1980-luvuilla muistelukerronnassa, Pro gradu, Helsingin yliopisto 2012.
Tervonen, Miika: Romanit ja suuri muutos. Suomen Romanien historia. Toim. Pulma Panu. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2012.