Miksi liikkuvuudesta tuli ongelma?

Romanien asemaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa on vaikuttanut merkittävästi irtolaisuuspolitiikan kehitys.
 
Euroopassa oli keskiajalla useita liikkuvia ryhmiä, joiden asema muuttui ongelmallisemmaksi 1300-luvulta lähtien. Muutos oli kytköksissä valtioiden syntyyn, työvoimapulaan ja köyhäinhoidon uudistamiseen.
Mustan surman ja sotien koettelemassa myöhäiskeskiajan Euroopassa väestönkasvu pysähtyi, ja puute työntekijöistä johti yrityksiin kontrolloida työvoiman liikkumista. Liikkuvuudesta tuli ongelma myös kehittyvien valtioiden hallinnon näkökulmasta, sillä liikkuvaa väkeä oli hankalampi verottaa tai värvätä armeijaan.
Kun köyhäinhoito järjestettiin uudelleen ja sen hoitaminen siirtyi paikallisille viranomaisille, halu pitää köyhäinhoidon rasitteet kurissa johti erotteluun ”omien” ja ”vieraiden” köyhien välillä. Paikallisviranomaisten oli vastattava oman alueensa köyhien hoidosta, eivätkä he halunneet ottaa vastuuta muualta tulleista.
Kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttivat siihen, että liikkuvuuteen alettiin liittää voimakkaan kielteinen, jopa rikollinen leima. 
 
Irtolaisen leima
 
Eri maissa säädettiin uusia, kiristyviä säädöksiä irtolaisuudesta. Tavoitteena oli sitoa ihmiset paikalleen asumaan. Irtolaisen asema uhkasi monia maattomia ja köyhiä ihmisiä, jotka eivät kaikki suinkaan olleet romaneja.
Romanien kannalta kehitys oli kuitenkin erityisen ongelmallinen siksi, että heidät ryhdyttiin usein lähtökohtaisesti määrittelemään irtolaisiksi. Erilaisissa säädöksissä ”irtolaisuutta” ja ”mustalaisuutta” käytettiin hyvin usein päällekkäisinä tai rinnakkaisina käsitteinä.
Kaikki romanit eivät liikkuneet eikä liikkuminen ollut päämäärätöntä vaeltelua, vaan kytkeytyi olennaisesti elinkeinoihin, joilla oli paikallisyhteisöissä kysyntää.
Irtolaiskontrollin koventaminen saattoi toisinaan vain lisätä köyhän väen liikkumista: tiukat säädökset yllyttivät väistelemään kruunun kouraa tilanteissa, joissa paikoilleen asettuminen ei ollut työpaikan puuttuessa ja viranomaisten torjuvan suhtautumisen vuoksi mahdollista.
 
Tuula Rekola