Uskonnollinen herääminen

Kristillinen herännäisyys ja romanien uskonnollinen herääminen: muutamat monien puolesta

Tämän päivän romaniyhteisöjen kohdalla herättää huomiota uskonnon tärkeä merkitys ja uskonnollisuus ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Tämä juontaa juurensa varhaiseen herännäisyyteen, jonka tyypillisiä muotoja ovat 1900-luvun reformaation vuodet ja niitä myöhempi helluntaisuuden nousu 1960 -luvulla.

Aluksi ei-romanit ja myöhemmin romanitaustaiset saarnaajat levittivät uskonnon ilosanomaa romanien keskuuteen ja saattoivat uskonnollisen yhteenkuuluvuuden keskeiseen asemaan koko romaniyhteisössä.  Hyvin usein työ perustui yksittäisten saarnamiesten toimintaan, joista tulikin keskeisiä nimiä romanien uskonnollisen heräämisen taustalla Suomessa. Sellaiset nimet kuin Eeli Jokinen, Oskari Jalkio, Ernst Mattsson (kuten myös eräät muut) mainitaan usein näiden liikkeiden kannalta keskeisinä henkilöinä. Esimerkiksi Eeli Jokinen oli yksi ensimmäisistä evankelistoista, joka tunsi erityistä kiinnostusta toimia romanien parissa aivan 1900 -luvun alkupuolella. Hän oli toiminut Suomen Vapaakirkon pappina, ja vastasi kollegoineen pitkälti romanien parissa tehtävästä työstä herätysliikkeen varhaisina vuosina.

Toinen keskeinen kirkonmies, joka omistautui elämässään lähetystyölle romanien keskuudessa, oli Oskari Jalkio. Eeli Jokisen tavoin Jalkio oli alun perin Vapaakirkon jäsen. Jalkio on yksi Suomen Mustalaislähetyksen perustajista, nykyisin organisaatio tunnetaan Romano Missiona. Järjestö perustettiin vuonna 1906 ja sen tehtävänä oli yksitulkintaisesti vastata romanien hengellisiin ja uskonnollisiin tarpeisiin. Suuria uskonnollisia tapahtumia järjestettiin tuohon aikaan markkinoilla, mihin monet romanit olivat kerääntyneet kaupankäyntiä varten (Thurfjell, 2013, s. 38). Näin useat romanit tulivat aktiivisesti mukaan Vapaakirkon toimintaan ja sen jälkeen Helluntaiseurakunta -liikkeeseen, missä herätysliikkeen ydintoimintoja voitiin harjoittaa. Tästä seurasi, että joidenkin yksittäisten henkilöiden aikaansaama liikehdintä aiheutti "hengellisen lumipalloilmiön", joka tänä päivänä muodostaa keskeisen osan yhteisöä: evankelisuus ja lähetystyö romanien keskuudessa.

Myöhemmin Viljo Mäntyniemestä tuli ensimmäinen romaniväestöön kuuluva Helluntaiseurakunnan pastori. Sekä hän että vaimonsa Anna Mäntyniemi antoivat kumpikin suuren panoksen kristinuskon levittämiseen romanien keskuudessa.

Raluca Bianca Roman

Lähteet: Pulma, P. päätoim., (2012). Suomen Romanien Historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Thurfjell, D. (2013). Faith and revivalism in a Nordic Romani community. Pentecostalism amongst the Kaale Roma of Sweden and Finland. London & New York: I.B. Tauris & Co Ltd.