Toimijat

Uskon instituutiot: koulutus ja uskonnon opetus

Romanien uskonnollisella heräämisellä oli myös vaikutusta yhteisön sisällä tapahtuvaan uskonnon opetukseen, joka sai sellaisia muotoja kuin Raamattukoulut, Raamattukurssit, uskonnolliset kesäleirit ja suurimuotoiset uskonnolliset tapahtumat. Asteittain Oskari Jalkion perustamasta Suomen Mustalaislähetyksestä tuli yksi suurimmista ja tärkeimmistä romanijärjestöistä Suomessa, jonka tehtävät eivät olleet enää vain uskontoon liittyviä, vaan myös sosiaalityön alueelle suuntautuvia. Keskeinen huolenaihe on ollut lasten koulutus ja hyvinvointi.

Ensimmäinen romanikielen kielikurssi järjestettiin vuonna 1906 Seinäjoella; sen järjesti Mustalaislähetys. Sama järjestö ylläpiti lastenkotia vuosina 1910–1918, ja itse asiassa teki yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa tavalla, jota nykyään pidettäisiin assimilaatiopolitiikkana. Koko 1960 -luvun järjestö haki muutosta politiikkaansa ja suuntautui yhä enemmän vastaamaan romanien itsensä tarpeisiin muuttaen myös nimensä Romano Missioksi. Vasta 1980 -luvulla sille nimitettiin ensimmäinen romaniväestöön kuuluva puheenjohtaja ja järjestön työkenttä laajeni sosiaalityöstä ja lasten hyvinvoinnin tukemisesta Raamattukursseihin, vankilatyöhön, koulutukseen ja stipendien myöntämiseen. Järjestön työtä ohjaa uskonnollinen vakaumus, ja sen taustat ovat romanien uskonnollisen heräämisen historiassa.

Toinen suuri ja tärkeä järjestö, jolle tunnusomaista on uskonnollisuus, ja jonka historia juontaa juurensa uskonnolliseen heräämiseen, on Elämä ja Valo. Se perustettiin vuonna 1964 nimellä Vapaa Evankelinen Romanilähetys, perustajat olivat Vapaakirkon jäseniä. Romano Mission lailla järjestön keskeinen tehtävä on vastata romaniväestön hengellisiin tarpeisiin ja tehdä evankelista työtä heidän keskuudessaan.

Sekä Romano Missiolla että Elämä ja Valo yhdistyksellä on oma lehti, jota ne julkaisevat useita numeroita kuukausittain. Lehtien artikkelit heijastavat hengellistä ja uskonelämää  (Romano Boodos ja Elämä ja Valo). Sen lisäksi molemmat järjestöt ovat mukana mittavissa Suomen romaneille suunnatuissa projekteissa. Romano Mission päätavoite on tehdä sosiaalityötä romanien keskuudessa painopistealueina lasten hyvinvointi ja koulutus. Elämä ja Valo on selkeämmin uskonnollinen järjestö, jolla on helluntai-identiteetti. Se tarjoaa stipendejä romaneille, jotka haluavat opiskella Raamattua Iso Kirja instituutissa Keuruulla, järjestää uskonnollisia tapahtumia romaneille ja tekee romanilähetystyötä Suomen ulkopuolella.

Nykyään useimmat romanit kuuluvat evankelisiin kirkkokuntiin kuten Helluntaiseurakuntaan, Vapaakirkkoon, Adventtikirkkoon, Baptistikirkkoon tai muihin. Kuitenkin Helluntaiseurakunnasta on vähitellen tullut keskeisen tärkeä elämän sisältö romaneille ja heidän yhteisöilleen. Helluntailaisuuden arvot ja elementit, mukaan lukien lähetystyö, ovat olleet heille suurimerkityksellisiä, ja niillä on ollut merkitystä myös monen romanin tulemiselle uskoon.

Raluca Bianca Roman

Lähteet: Pulma, P. päätoim., (2012). Suomen Romanien Historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Thurfjell, D. (2013). Faith and revivalism in a Nordic Romani community. Pentecostalism amongst the Kaale Roma of Sweden and Finland. London & New York: I.B. Tauris & Co Ltd.