Hengellinen elämä

 Suomen romanien historia on eittämättä läheisesti sidoksissa Suomen maan ja väestön historiaan. Sama koskee paljolti uskontoa ja Suomen romaniväestön uskonnollista heräämistä.